Διαφημιστικές εταιρείες, branding, κ.τ.λ. - Λαρισα

Όλες οι επιχειρήσεις από τον κλάδο που βραβεύτηκαν από την κατάταξη Αετοί.
Διακριθέντες
I
Θέση

Plan C

2022 νικητής του διαγωνισμού2022 gold
10.0
III
Θέση
Διακριθέντες
Διακριθέντες
Διακριθέντες
Διακριθέντες
Διακριθέντες
Διακριθέντες
Διακριθέντες
Διακριθέντες
Διακριθέντες
Διακριθέντες

Web Force

2022 νικητής του διαγωνισμού2022 bronze
8.6
Διακριθέντες
Διακριθέντες

Weberry

2022 νικητής του διαγωνισμού2022 gold
9.3
Διακριθέντες
Διακριθέντες
Διακριθέντες
Διακριθέντες
Διακριθέντες
Διακριθέντες
Διακριθέντες
Διακριθέντες

Bee Group

2022 νικητής του διαγωνισμού
8.5
Διακριθέντες
Διακριθέντες

ITWorx.gr

2022 νικητής του διαγωνισμού
8.4
Διακριθέντες